กิจกรรม “ดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 31 สิงหาคม 65 / อ่าน : 897


กิจกรรม “ดนตรีสร้างสุข ด้วยกระบวนการดนตรียาใจ” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

เวลา 09.30 – 09.45 น.        ลงทะเบียน

 

เวลา 09.45 – 10.00 น.        กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ

                                      โดย อ.ไพจิตร ศุภวารี ประธานโครงการฯ

                                      กล่าวเปิดกิจกรรม โดย อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

เวลา 10.00 น.                    กิจกรรมที่ 1 ช่วงผ่อนคลาย

                                      -          วิทยากร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                                      วอร์มร่างกาย ท่าสมาธิ บิดร่างกายท่าบริหารเบา

                                      วอร์มเสียง เทคนิคการใช้เสียง เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย

 

เวลา 11.00 น.                    กิจกรรมที่ 2 ช่วงปฏิบัติ

                                      -          วิทยากร ร้องเพลงให้ผู้ร่วมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

                                      (เช่น เคาะจังหวะ เต้น หรือ ร้องเพลงตาม)

                                      มีการแบ่งเป็นกลุ่มประมาณ 4 กลุ่ม มีการเล่นเกมส์ และเลือกเพลง กลุ่มละ 1 เพลง โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.        พักเที่ยง

 

เวลา 13.10 – 14.00 น.        กิจกรรมที่ 3 ช่วงเก็บเกี่ยว

                                      -          วิทยากร ให้ผู้ร่วมวอร์มร่างกายเบาๆ เริ่มกิจกรรมต่อโดยให้ผู้ร่วมแนะนำเพลง โดยมีส่วนร่วม

เวลา 14.00 – 15.00 น.        -   วิทยากร ให้ผู้ร่วมบอกถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะ เช่น เขียนเป็นเพลง วาดภาพเล่าเรื่อง เป็นต้น

 

เวลา 15.00 น.                    กล่าวปิดกิจกรรม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]