ภูมิปัญญาแผ่นดิน ถิ่นมโนราห์ สืบสานหลาดชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรม วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 31 สิงหาคม 65 / อ่าน : 965


กำหนดการ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ถิ่นมโนราห์ สืบสานหลาดชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ หลาดใต้โหนด บ้านศาลาม่วง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


เวลา กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ – เวทีใหญ่

9.00 น. ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มภาคีเครือข่าย และผู้ที่สนใจด้วย การแสดงนาฏศิลป์

9.30 น. ร่วมพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน

9.45 น. รับชมการแสดง มโนราห์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

10.00 น. ร่วมฟัง เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน หัวข้อเรื่อง “โนรา...ศิลปะร่วมสมัย”

โดย พระวนิช วรธฺมโม, ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564)

ผศ.กิตติชัย รัตนพันธ์ และ ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ ร่วมด้วยคุณอาภาณี จีน

ช่วยดำเนินรายการโดย นายเจน สงสมพันธุ์ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


11.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนร่วม Shared Vision

กล่าวถึงกล่าวพันธกิจร่วมการประยุกต์ใช้มุมมองวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อนชุมชนผ่านงานศิลปวัฒนธรรม 

โดย อาจารย์ ดร.ดนัย หวังบุญชัยผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เปิดพื้นที่เชิญชวนเครือข่าย แลกเปลี่ยนการขยายผลงานสร้างสรรค์“ทิศทางการพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม” 

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานศิลปะ และวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคีร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่


12.00 – 15.00 น. ชมการแสดงนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และนาฏศิลป์โรงเรียนทุ่งสง
สลับกับวงดนตรีสตริงของวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดพัทลุง


เวลา กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ - เวทีย่อย

9.00 – 15.00 น. ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นปักษ์ใต้ผ่าน หนังตะลุงเด็ก “น้องดิว ศ.สุพัฒน์”
เยาวชนดีเด่นของจังหวัดพัทลุง

9.00 – 15.00 น. ชมการแสดง มโนราห์เด็ก 

9.00 – 12.00 น. ชมการแสดง ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสอนดนตรี


เวลา กิจกรรม WORKSHOP สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

9.00 – 15.00 น. ชมการแสดง ดนตรีของเยาวชน อ.ควนขนุน / ไกด์เด็กหลาดใต้โหนด

นำชม กิจกรรม การสาธิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม “หลาดใต้โหนด”ได้แก่ การสาธิตผ้ามัดย้อม / การทำขนมเทศกาลเดือนสิบ/ การจัดหมฺรับ (หมะ-หรับ) ในเทศกาลเดือนสิบ / การทำต้ม (ข้าวเหนียวใบกระพ้อ)และร่วมนำเสนอ ชม ช็อป ชิม อาหารพื้นบ้านของพัทลุง : แกงส้มไหลบัวปลาดุกร้าทรงเครื่อง ข้าวยำสมุนไพร น้ำชุบพรก แกงเคยปลา ไข่ปลาทอดผลไม้ตามฤดูกาล ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กะลามะพร้าวตาลโตนด ไม้ไผ่ หญ้าแฝก การแกะหนังตะลุงและจับจ่ายใช้สอยกับการออกบูธแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวของชุมชนเครือข่ายในจังหวัดพัทลุงอีก 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]