หนังสือ ถอดบทเรียน DESING HERO : The New Normal

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 12 กรกฎาคม 65 / อ่าน : 1,460


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารหนังสือ ถอดบทเรียน DESING HERO : The New Normal  ผู้เรียบเรียง  :   อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ผลิตและเผยแผร่โดย   :  อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

พิมพ์คร้งั แรก  : พฤษภาคม 2565

เนื้อหาภายในเล่ม   อ่านที่นี่ 

   


กล่อง box set เนื้อหามาพร้อมกับข้อมูลอัดแน่น
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]