เอกสารการบรรยายเรื่อง สร้างเด็กไทย ไฝ่รอบรู้ สู่สุขภาวะที่ดี โดยอาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 330


เอกสารการบรรยายเรื่อง 

สร้างเด็กไทย ไฝ่รอบรู้ สู่สุขภาวะที่ดี 

ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 

โดยอาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ .

.


.

.


.

.


.

.


.

.


..

.

...


.

.

.


.

.


.

.

.

.

.


.

.


.

.


.

.


.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.
.
ดาวน์โหลด เอกสาร คลิกที่นี่ 
.
.
 สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]