เสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี : โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 9 มีนาคม 65 / อ่าน : 1,346


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารเสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี 

ชุดจัดการความรู้ เที่ยวชุมชนสาวะถี จากฮูปแต้มภูมิปัญญา สู่สินค้าชุมชน


: โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน  


 

รายละเอียด 

เกี่ยวกับสื่อประเด็นหลัก : สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ โครงการสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม 

พื้นที่ : ภาคอีสาน 

ปี พ.ศ. : กุมภาพันธ์ 2565 

ประเภทสื่อ : หนังสือ

สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]