“เฮ็ด ฮัก ฮัก Head Hug Heart” “หยุ้ม” issue 3 เดือนพฤศจิกายน 2564 วารสารเพื่อการพัฒนาด้วยมือของคนในชุมชนอีสาน ปีที่ 2 ปลูก ใจ เมือง #อีสานบ้านเฮาม่วนสข 5+1

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 2 พฤศจิกายน 64 / อ่าน : 2,010


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสาร“เฮ็ด ฮัก ฮัก Head Hug Heart” “หยุ้ม” issue 3  เดือนพฤศจิกายน 2564 วารสารเพื่อการพัฒนาด้วยมือของคนในชุมชนอีสาน ปีที่ 2 ปลูก ใจ เมือง #อีสานบ้านเฮาม่วนสข 5+1


ดาวน์โหลด ที่นี่


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]