กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลนำมาผลิต "สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง" @สงขลา

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 29 มีนาคม 62 / อ่าน : 5,176


 

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาผลิต "สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วันนี้ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง" ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ มีการจัดเวทีนำเสนอผลงานขั้นที่ 1 ให้แก่ชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 2 ช่วง โดยทั้ง 2 ช่วงจะเป็นการนำเสนอผลงานในประเด็นรู้จักคนดี ของดีจากชุมชน // ชุมชนเมืองเก่าบ้านบน // ชุมชนเก่าห้อง // การทำบอร์ดเกม // การทำคลิปวิดีโอ Mojo : Mobile Journalism // แผนที่คนดี // และการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product design พร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการการตัดสินเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสื่อของตนเองต่อไป

โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

1.อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
2.อาจารย์อภิษฎา ทองสอาด สถาบันอาศรมศิลป์
3.คุณภูวสิษฐ์ สุขใส รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
4.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กลุ่มพลังแห่งต้นกล้า
5.คุณกุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ

จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัล โดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภูวสิษฐ์ สุขใส รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในครั้งนี้

ซึ่งผลงานการผลิตสื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ สามารถติดตามชมได้ที่นี่ เร็วๆนี้...
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]