ข้อมูลประกอบไอเดีย การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อศึกษานำร่อง ในพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 19 ตุลาคม 61 / อ่าน : 4,688


 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

Fact Sheet สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Pdf

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายที่นี่

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ Media literacy Skill

 


--------------------------------------------------------

ตัวอย่างการทำสื่อสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

01 สถานการณ์สัมคมสูงวัย 2561

 

 

02 ทางเลือกมิติเศรษฐกิจ 2561


 

02.1 คำปลาหลายออมด้วยต้นไม้ รองรับสังคมสูงวัย สั้น


03 ผู้สูงวัยตกบันได 46 วินาที

 

04 พระพยอมลื่นล้มแตกเย็บ 11 เข็ม  18.8.60 04.50 น.


05 ทางเลือกสภาพแวดล้อม2561


06 ทางเลือกมิติสุขภาพ 2561

 

07 โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา จ.เชียงใหม่


08 สร้างระบบบริบาล รองรับสังคมสูงวัย ลำสนธิโมเดล


09 ทางเลือกสังคม 2561


10 ผู้ชายสูงวัยชาวไต้หวัน ตกบันไดเลื่อน 53 วินาที

 

11 พลังชมรม รองรับสังคมสูงวัยพิจิตรโมเดล


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]