เรียนขับร้องเพลง "Do-Re-Mi" ทั้งในในรูปแบบ solfège และเนื้อร้อง ในโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 5,725


พบกันอีกครั้งกับการเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2

น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ได้เรียนขับร้องเพลง "Do-Re-Mi" ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการ้องเพลงทั้งในในรูปแบบ solfège และเนื้อร้อง โดยคุณครูจากทางมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเรียนการสอน โดยการแบ่งน้อง ๆ เป็นกลุ่มย่อยตามช่วงเสียง แล้วออกมาร้องทีละกลุ่ม เพื่อที่ทางคุณครูจะได้ปรับวิธีการร้องให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม วันนี้น้อง ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถจดจำเนื้อร้องได้เกือบทั้งเพลงปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]