การเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 1 สิงหาคม 61 / อ่าน : 5,910


การเรียนการสอนการขับร้องประสานเสียงกับโครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล 2561 ระยะที่ 2

วันนี้นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา เรียนขับร้องเพลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 9 แล้วหลังจากได้เริ่มเรียนบทเพลงใหม่ "Danny boy" รูปแบบ solfège ไปบางส่วน

ได้เรียนการขับร้องต่อเนื่อง จนเกือบจะจบทั้งบทเพลง ความแม่นยำในระดับเสียงของน้องๆ ดีขึ้นมาก สามารถจับระดับเสียงได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้การดรียนการสอนร้องเพลงเป็นไปได้อย่างไหลลื่นเพราะน้องๆ มีพื้นฐานในการขับร้องแล้ว 


นอกจากนี้ในส่วนของตัวแทนนักเรียนที่จะทำการการบันทึกวีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอนนั้น ก็ได้มีการฝึกซ้อมบท เพื่อทำการบันทึกเทป และทางคุณครูได้ทบทวนความรู้ให้กับน้องๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการบันทึกเทปด้วย


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]