การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (ตอนที่ 3)

หมวดหมู่ เหนือ , โดย : admin , 4 ตุลาคม 60 / อ่าน : 1,903


สื่อการสอนเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (ตอนที่ 3) 

 โครงการกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในการสืบสานภูมิปัญญา 

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยครูนุสรา เตียงเกตุ
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]