ทำในสิ่งที่รัก แล้วหนทางจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ชาลิสา เกียรติศักดิ์นิกร

หมวดหมู่ , 29 กันยายน 65


ทำในสิ่งที่รัก แล้วหนทางจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ
ชาลิสา เกียรติศักดิ์นิกรโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]