นิทานใบไม้สร้างสรรค์สุขภาวะ @สุรินทร์

หมวดหมู่ , 29 มีนาคม 67

นิทานใบไม้สร้างสรรค์สุขภาวะ @สุรินทร์

 

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมพิธีเปิด โครงการศิลปะสร้างสรรค์ หนังบักตื้อใบไม้สร้างสุขและกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานใบไม้สร้างสรรค์สุขภาวะ” ที่โรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ในวันแรกกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนำหนังบักตื้อใบไม้มาทำเป็นกระบวนการเพื่อสอนให้เด็กและเยาวชนในโครงการรู้จักกับภัยใกล้วตัวที่เรียกว่า “มือถือ” และ “โลกโซเชี่ยล” โดยวิทยากรชำนาญการ ตามด้วยกิจกรรมกระบวนการนิทานใบไม้ “รู้จักกับใบไม้ ด้วยเกมใบไม้” และกิจกรรมสนุกสนานกับดนตรีพื้นบ้าน / ดนตรีกับการแสดง จากนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้เรื่องผ่านกระบวนงานศิลปะใบไม้ในจินตนาการ และปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่ม สร้างสรรค์หุ่นนิทานใบไม้ “แบบที่ง่ายที่สุดในโลก ” และนำเสนอผลงาน

 

ในวันที่ 2 กิจกรรมเริ่มต้นด้วยกระบวนการแต่งนิทาน “สร้างสรรค์เรื่องราวนิทานใบไม้” และกิจกรรม กระบวนการนิทานใบไม้ “สร้างสรรค์นิทานหุ่นเงาใบไม้” ตามด้วยกิจกรรมสนุกสนานกับดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีกับการแสดง และกิจกรรมกระบวนการนิทานใบไม้ “ฝึกซ้อมการแสดงหุ่นเงาใบไม้” ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ นำเสนอผลงานที่ได้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการ บอกว่า ปัจจุบันนั้นเด็ก ๆ เยาวชนต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมายรอบด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม และอีกหนึ่งปัญหาที่เห็นชัดที่สุดในปัจจุบันคือ ปัญหาของเด็ก ๆ เยาวชนติดโทรศัพท์มือถือเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โครงการ “ศิลปะสร้างสรรค์ นิทานใบไม้สร้างสุข” จึงได้นำกระบวนการและความรู้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสุขภาพทางกาย ใจ การส่งเสริมแนวทางเทคโนโลยีที่สมดุล การจำกัดเวลาอยู่หน้าจอ ด้วย “หนังบักตื้อใบไม้” และกระบวนการศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสามารถช่วยให้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และทางโครงการยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปและการสอนทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเบื้องต้น ช่วยให้เยาวชนมีความรู้ในการใช้มือถืออย่างเหมาะสมต่อไป

 

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ที่

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsookโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]