ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุขรอบพิเศษ​ Immersive Theatre การแสดงสดละครฮาโลวีน The Campus Kill

หมวดหมู่ , 31 ตุลาคม 65

ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
รอบพิเศษ เวลา 20.30 น
พบกับ Special live
ละครฮาโลวีน
แบบ ​Immersive Theatre
The Campus Kill
จากทีมมหาวิทยาลัย
Young Pack Action
ติดตามได้ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]