ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข เรื่องละครและหนังสั้นวิพากษ์ประเด็นการศึกษา และการอบรมปฏิบัติการกำกับการแสดง

หมวดหมู่ , 17 ตุลาคม 65

ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข เรื่องละครและหนังสั้นวิพากษ์ประเด็นการศึกษา และการอบรมปฏิบัติการกำกับการแสดง

ไลฟ์ปันศิลป์ปันสุข
เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
เวลา 14.00 น
พบกับ ละครและหนังสั้นวิพากษ์การศึกษา
กับอบรมปฏิบัติการกำกับการแสดง
เพื่อเล่าเรื่องตามเป้าหมาย
ติดตามได้ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]