ปันศิลป์ปันสุข ละครในโรงเรียนและ Matthayom Challenge ละครเวที En Garde

หมวดหมู่ , 17 ตุลาคม 65

โพสไลฟ์ ปันศิลป์ปันสุข วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ
ละครในโรงเรียน และ Matthayom Challenge ละครเวที En Garde
เมื่อพี่ๆ ที่เรียนและจบละครในมหาวิทยาลัย มาเล่าถึงประสบการณ์ละครในโรงเรียน
โดย
พี่ ณัฐพงศ์ รัตนเมธานนท์ ศิษย์เก่าและผู้ทำกระบวนการละครเวที
ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
พี่ ศิขภูมิ ลิมป์ลีลากุล ศิษย์เก่าและผู้ทำกระบวนการละครเวที
ในโรงเรียนสวนหลาบวิทยาลัย
พี่ สุรวิชญ์ มงคลเจริญลาภ ผู้ทำกระบวนการละครเวที
ในโรงเรียน The Newton Sixth Form School
ดำเนินรายการโดย พี่แคมป์ ธนกร ศิริปัทมาธร
และ พี่อ๋อง ภราดร ยงคุณาวุฒิ
ผู้กำกับละครเวที En Garde
ทาง
และ Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]