เครื่องปั้นสามเณร @เวียงกาหลง

หมวดหมู่ , 13 พฤษภาคม 65

 

ฟื้นเครื่องปั้นโบราณอายุกว่า 1000 ปี "เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง" จ.เชียงราย
เพื่อนๆ รู้หรือไม่ ในอดีต อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแห่งใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย 
และปัจจุบัน มีการอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้าน และปรับประยุกต์ให้เป็นสินค้า เช่น แก้วกาแฟ แจกัน จาน ชาม สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน เพื่อให้เกิดการรักษาภูมิปัญญาของหัตถกรรมโบราณให้อยู่คู่ จ.เชียงรายต่อไป 
สามารถติดตามดูเครื่องเคลือบดินเผาได้ที่
Facebook : เครื่องปั้นลือนาม งดงามเวียงกาหลง
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]