เชฟปูน ภูผา ชุณหรัศมิ์ Food and Theatre Challenge

หมวดหมู่ , 5 พฤษภาคม 65

ไปฟังเชฟปูน ภูผา ชุณหรัศมิ์ แชมป์รายการ Sweet Chef คนแรกของไทย พูดถึงเส้นทางการเป็นเชฟ ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้เรียนรู้ประโยชน์จากละครเวที
ติดตามชมคลิปเต็มได้ที่ https://fb.watch/cOExjpgpZv/
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]