ไหนเล่าซิ คุยกับอดีตดีไซน์เนอร์ "ตั้ม PILA FARM STUDIO"

หมวดหมู่ , 5 พฤษภาคม 65

การกลับบ้านเกิด จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชวนชาวสวนรุ่นใหญ่ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรสุดชิค "ตั้ม PILA FARM STUDIO" กับการพลิกโฉมสินค้าเกษตรที่เราแสนคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นข้าว มะขาม หอมแดง พริกแห้ง กระเทียม เขียงไม้ และอีกสารพัด ให้กลายเป็นแบรนด์สุดชิค ขายดีในโลกออนไลน์ สร้างอาชีพ และความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหญ่ จ.เพชรบูรณ์โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]