เล่นดนตรีให้ช้างฟัง

หมวดหมู่ , 19 เมษายน 65

ไหนเล่าซิ ชวนครูอลงกต (ดร.อลงกต ชูแก้ว) ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ มาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องเล่นดนตรีให้ช้างฟัง แล้วน่าสนใจยังไง 

 โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]