รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน "สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้" คุณรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

หมวดหมู่ , 17 มิถุนายน 67

รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน "สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้"

คุณรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

 

ในตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับคุณรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ จาก #เชียงใหม่ เจ้าของรางวัลบุคคลต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” สาขาภูมิการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ที่มอบโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

คุณรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ เป็นที่รู้จักในการสร้างสรรค์ศิลปะ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและชุมชน เขาได้ก่อตั้ง กลุ่ม 101 เฮือนโบราณล้านนา กับเพื่อนศิลปิน และ สถาปนิกชาวล้านนนา โดยทำการสำรวจบ้านเก่าของคนไตเขิน ไตลื้อ ยอง ในจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยร่วมกันสืบค้น วิจัย และ สัมภาษณ์เจ้าของบ้านไม้พื้นเมืองที่สร้างสมัยปลายศตวรรษที่ 19 ที่ปัจจุบันเริ่มสูญหายไปมาอย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็ซ่อมแซมบ้านที่เริ่มเสียหาย นอกจากนั้นยังได้รวบรวมข้อมูล และทำหนังสือออกสู่สาธารณชน

 

ดูรายละเอียดผลงานที่ผ่านมาของคุณบุญสมได้ในลิงค์นี้

www.artculture4health.com/Contents/view/3887

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

 Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #เฮือนโบราณ #ศูนย์อนุรักษ์เฮืแนโบราณ #ภูมิวัฒนธรรม #ภูมิพลังวัฒนธรรมโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]