การเสวนาหัวข้อ "กลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อการรณรงค์และเฝ้าระวัง รู้ - เลิก - เหล้า ภายใต้พื้นที่ปฏิบัติการ SAFER Thailand"

หมวดหมู่ , 19 มกราคม 67

การเสวนาหัวข้อ "กลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อการรณรงค์และเฝ้าระวัง รู้ - เลิก - เหล้า ภายใต้พื้นที่ปฏิบัติการ SAFER Thailand"

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์และเฝ้าระวัง “รู้เลิกเหล้า”

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสมรรถนานา ชั้น 1 โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #รู้เลิกเหล้า #SAFERThailandโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]