ลัทธิพิกล คนพึลึก | ศิลป์ ๘ เปี่ยง

หมวดหมู่ , 6 ธันวาคม 66

ลัทธิพิกล คนพึลึก | ศิลป์ ๘ เปี่ยง

หนุ่มนิเทศสุดเคร่งเครียดกับการทำธีสิสอนิเมชั่นตีความใหม่ออกมาให้ดีที่สุด เขาต้องไปขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินไซ แต่กลับได้เข้าร่วม ลัทธิประหลาด ที่จะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงตลอดไป

พื้นที่ต้นเรื่อง | โฮงสินไซ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้กำกับ | พงศธร พุธโคตร

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#สสส #ปันศิลป์ปันสุข #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ศิลป์๘เปี่ยงโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]