วันน่ารู้ (Days of the Year)

หมวดหมู่ , 24 พฤษภาคม 66

24 พฤษภาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันBrother’s Day หรือวันพี่น้อง
เป็นการเฉลิมฉลองให้กับครอบครัว โดยเฉพาะพี่น้อง เป็นวันที่ดีที่จะบอกให้พี่ชายรู้ว่าเขามีความหมายกับคุณมากแค่ไหน ในตอนนี้คุณนึกถึงพี่น้องที่มีชื่อเสียงกี่คน? Brother's Grimm หรือพี่น้องตระกูลไรท์ผู้บุกเบิกเครื่องบินลำแรก? หรือ Liam และ Noel Gallagher แห่งวง Oasis

World Product Day หรือวันสินค้าโลก
วันผลิตภัณฑ์โลกเริ่มต้นขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบของ Mind the Product ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเพื่อนำผู้คนมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการขาย การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเริ่มต้นในปี 2010 ที่ลอนดอน และตั้งแต่นั้นมาก็ได้จัดการงานพบปะอย่างไม่เป็นทางการทั่วโลกในกว่า 140 เมือง Mind the Product มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างความตระหนักว่าการจัดการผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร หวังที่จะดูแลจัดการสิ่งที่ดีที่สุด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านบล็อกของพวกเขาและจัดกิจกรรมทั่วโลก

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]