13 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 13 มีนาคม 66

13 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Commonwealth Day หรือวันฉลองเครือจักรภพ
ปี พ.ศ. 2469 ผู้นำของจักรวรรดิอังกฤษรวมตัวกันในการประชุมของจักรวรรดิลงนามในปฏิญญาฟอร์ ซึ่งให้สถานะที่เท่าเทียมกับสหราชอาณาจักรและการปกครองของตน แต่ก็ยังถือว่าพวกเขาเป็นพันธมิตรกับราชวงศ์อังกฤษ ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นเรียกว่าเครือจักรภพอังกฤษ

Jewel Day หรือวันอัญมณี
สารที่แข็งที่สุดชนิดหนึ่งที่มนุษย์รู้จักคือเพชร คำว่าเพชรมาจากคำว่าอยู่ยงคงกระพันในภาษากรีกซึ่งเหมาะสมมาก
พลอยประจำเดือนเกิด
มกราคม – โกเมน
กุมภาพันธ์ – อเมทิสต์
มีนาคม – อะความารีน
เมษายน – เพชร
พฤษภาคม – มรกต
มิถุนายน – ไข่มุก
กรกฎาคม – ทับทิม
สิงหาคม – เพอริดอท
กันยายน – ไพลิน
ตุลาคม – โอปอล
พฤศจิกายน – บุษราคัมสีเหลือง, ซิทริน
ธันวาคม – Tanzanite, Zircon, Blue Topaz

Fill Our Staplers Day หรือวันเครื่องเย็บกระดาษ
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการออกแบบเชิงกลของเครื่องเย็บกระดาษมากมาย แต่ช่วงปี 1800 ก็จุดประกายให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งช่วยจุดประกายการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเติบโตของธุรกิจและสำนักงาน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]