5 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 8 มีนาคม 66

5 มีนาคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน


Fun Facts About Names Day หรือวันหาที่มาของชื่อคุณ
ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายทางประวัติศาสตร์ และศาสนา เบื้องหลังชื่อของคุณ ชื่อเพื่อนและชื่อคนในครอบครัวของคุณ ดูสิว่าจากอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ คุณตั้งตามชื่อใคร และดูว่าเทรนด์การตั้งชื่อเปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละชั่วอายุคน!

Cheese Doodle Day หรือวัน Doodle ชีส
ชีสดูเดิ้ลมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าพัฟชีส ม้วนชีส ชีสบอล ชีสปูฟส์ ชีสซี่ปูฟส์ หรือบางทีก็เป็นคอร์นชีส ทำจากส่วนผสมของข้าวโพดร้อน ผ่านการผลิตและโรยเครื่องปรุงชีส แต่ถ้าไม่มีชีสก็มักจะเรียกว่าพัฟคอร์น มีรสต่างๆ ให้เลือก

Dissociative Identity Disorder Awareness Day หรือวันตระหนักถึงความผิดปกติทางอัตลักษณ์
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติเป็นการส่วนตัว วิธีนี้สามารถเป็นหนทางหนึ่งในการเสริมพลังของพวกเขา ช่วยแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา และเรียนรู้วิธีในการรักและยอมรับตัวเอง เป้าหมายที่สองคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความผิดปกตินี้ ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าความผิดปกติทางเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างไร และเรียนรู้วิธีการจัดการกับความผิดปกติในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]