31 มกราคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 1 กุมภาพันธ์ 66

31 มกราคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันHot Chocolate Day หรือวันช็อกโกแลตร้อน
ในปี พ.ศ. 2371 ได้มีการผลิตช็อกโกแลตแบบผง ทำให้ง่ายต่อการผสมในนม และเมื่อ Nesquik ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1948 นมผงช็อกโกแลตชนิดแรกก็ได้เพิ่มรสชาติให้กับนมได้อย่างรวดเร็วและอร่อย ซึ่งสามารถอุ่นเป็นช็อกโกแลตร้อนได้ด้วย

Scotch Tape Day หรือวันสก๊อตเทป
ในปี 1930 นี่คือเทปกาวกันน้ำชนิดแรกที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการล่องหนและทำขึ้นมา หลังจากการพัฒนากระดาษแก้วโดยนักประดิษฐ์ชาวสวิสในปี 1912 เดิมทีมันไม่มีเครื่องใส่เทป ทำให้ต้องตัดด้วยกรรไกร หลังจากทดลองเกือบสองปี เครื่องตัดสก๊อตช์เทปก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นพร้อมใบมีดตัดในตัวในปี 1932

Plan for Vacation Day หรือวันวางแผนสำหรับพักผ่อน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ศึกษาว่าคนที่ทำงาน 55 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนทำงานเพียง 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การใช้เวลาว่างในวันหยุดอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]