29 มกราคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกัน

หมวดหมู่ , 1 กุมภาพันธ์ 66

29 มกราคม ทั่วโลกเฉลิมฉลองให้เป็นวันอะไรบ้างนั้น..มาดูกันPuzzle Day
การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช่วยพัฒนาการสร้างจิ๊กซอว์ ให้มีน้ำหนักเบาและพกพาได้ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน จากนั้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1920 เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จิ๊กซอว์กลายเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาย่อมเยาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือแม้แต่แลกเปลี่ยนกันระหว่างครอบครัว

Freethinkers Day หรือวันนักคิดอิสระ
ช่วงทศวรรษที่ 1990 นิตยสาร The Truth Seeker เริ่มยกย่องวันดังกล่าว จุดประสงค์คือเพื่อให้ตระหนักถึงวันดังกล่าว ตั้งคำถามถึงสภาพที่เป็นอยู่ และสร้างข้อโต้แย้งเชิงตรรกะและสมเหตุสมผล เพื่อโต้แย้งกับพฤติกรรมเดิมที่ฝังแน่นอยู่

Carnation Day หรือวันดอกคาร์เนชั่น
วันคาร์เนชั่นแห่งชาติให้เกียรติและเคารพดอกไม้นี้ เช่นเดียวกับการระลึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับ McKinley แล้ว ดอกไม้นี้ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำเดือนมกราคมอีกด้วย

Big Garden Birdwatch Day
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องและให้การศึกษาเกี่ยวกับนกและสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ วันดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและระดมผู้คนเพื่อช่วยในการสำรวจนับจำนวนและติดตามนกในสวนของแต่ละคน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPWโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]