วันครอบครัวสากล

หมวดหมู่ , 15 พฤษภาคม 67

วันครอบครัวสากล

 

 

15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล (International Day of Families)

โดยให้แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น

.

ขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดวันครอบครัวของไทยเป็นวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว

เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและเพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #feedDD #วันสําคัญ #ครอบครัว #วันครอบครัวสากล

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]