1 เมษายน ถือเป็นวัน April Fools' Day หรือวันโกหก หรือวันหยอกล้อ

หมวดหมู่ , 1 เมษายน 67

1 เมษายน ถือเป็นวัน April Fools' Day หรือวันโกหก หรือวันหยอกล้อ

 

 

ตามธรรมเนียมของชาวตะวันตก ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนัก แต่มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายที่มา ดังนี้

1 ทฤษฎีเทศกาลตามปฏิทินจูเลียน เดิมปฏิทินจูเลียนกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันปีใหม่ เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสุริยคติกรีกอารย์ธรรมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 วันปีใหม่จึงถูกเลื่อนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ผู้ที่ยังฉลองปีใหม่ตามปฏิทินจูเลียนจึงถูกล้อเลียนว่าเป็น "April Fools"

2 ทฤษฎีเทศกาลต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ มีการเชื่อมโยงกับพิธีกรรมโบราณของชาวเซลต์และชาวโรมันในการต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยการหยอกล้อกัน เนื่องจากเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์

3 ทฤษฎีจากตำนานฝรั่งเศสโบราณ มีตำนานฝรั่งเศสเล่าถึง "คนหลงผิด" ที่ถูกสนุกสนานหลอกล้อในปลายเดือนมีนาคม โดยหลังจากที่โบสถ์เปลี่ยนวันปีใหม่แล้ว คนที่ยังฉลองปีใหม่ตามปฏิทินจูเลียนจึงถูกล้อเลียนด้วยการปิดป้ายกระดาษปลอมที่หลัง

แม้จะไม่แน่ชัดว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร แต่วันนี้ก็กลายเป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองด้วยการหยอกล้อแกล้งกันไปแล้ว

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #AprilFoolsDay #วันโกหกโลก

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]