30 มีนาคม...วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day)

หมวดหมู่ , 1 เมษายน 67

30 มีนาคม...วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day)

 

 

โรคไบโพลาร์ (Bipolar) หรือโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นโรคทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยจะมีความแปรปรวนทางอารมณ์สูง ทำให้บางช่วงผู้ป่วยอาจมีอาการซึมเศร้า สลับกับช่วงเวลาที่อารมณ์ดี ครึกครื้น หรืออาจหงุดหงิดง่ายกว่าปกติ ขณะที่สาเหตุของโรคไบโพลาร์เชื่อว่าเกิดจากการทำงานผิดปกติในสมอง ในการหลั่งสารสื่อนำประสาทที่ไม่สมดุล และปัจจัยดัานพันธุกรรมก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

**อาการหลัก**

1. ภาวะซึมเศร้า (Major Depressive) อารมณ์หดหู่ เศร้าซึม หมดความสนใจ พลังงานน้อย นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป มีความคิดแย่ๆ เช่น คิดสั้นฯลฯ

2. ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ (Mania) อารมณ์แจ่มใส คล่องแคล่ว พูดมาก มีแรงบันดาลใจสูง แต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มีพฤติกรรมเสี่ยงมากเกินไป เช่น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เสี่ยงทางเพศ ฯลฯ

โรคนี้มีช่วงที่อาการดีขึ้น แต่ก็มักกลับเป็นซ้ำได้อีก การรักษาจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยยาและการบำบัดจิตใจ เพื่อควบคุมอารมณ์และลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่เป็นอันตราย

 

ที่มา : kapook

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #bipolar #วันไบโพลาร์โลกโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]