วันรีไซเคิลโลก 

หมวดหมู่ , 18 มีนาคม 67

วันรีไซเคิลโลก

18 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น  วันรีไซเคิลโลก 

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดย Global Recycling Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการรีไซเคิลและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ The Bureau of International Recycling ในปี 2561 ให้วันดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการเพื่อปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตอย่างเป็นทางการ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันรีไซเคิลโลก #วันสําคัญ #recycle #RecycleDay


Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]