"ปีอธิกสุรทิน"

หมวดหมู่ , 4 มีนาคม 67

"ปีอธิกสุรทิน" คือปีที่มี 366 วัน แทนที่จะเป็น 365 วันตามปกติ

 

สาเหตุที่ต้องมีปีอธิกสุรทิน เพราะว่าโลกใช้เวลา 365.2422 วัน ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ

เศษ 0.2422 วัน นี้สะสมไปเรื่อยๆ ทุกๆ 4 ปี เศษจะรวมกันเป็น 0.9688 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 วัน

ดังนั้น ทุกๆ 4 ปี จึงต้องเพิ่ม 1 วันเข้าไปในปฏิทิน เป็นสาเหตุที่ทำให้มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #อธิกสุรทิน

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]