คิดก่อนแชร์ แคร์ (สังคม) กันสักนิด ตอนที่ 3

หมวดหมู่ การรู้เท่าทันสื่อ , โดย : admin , 4 เมษายน 61 / อ่าน : 1,989

การแชร์ภาพผู้เสียชีวิต หรือภาพที่ส่งผลกระทบกับบุคคลอื่นๆ โดยที่เราไม่คิด หรือไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจส่งผลเสียให้กับครอบครัวของเขา หรือแม้กระทั่งตัวเขาเอง ฉะนั้น...คิดทุกครั้งก่อนที่จะแชร์ภาพบุคคลโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]