คิดก่อนแชร์ แคร์ (สังคม) กันสักนิด ตอนที่ 1

หมวดหมู่ การรู้เท่าทันสื่อ , โดย : admin , 4 เมษายน 61 / อ่าน : 1,345


อืมม...ดูดีปะ?โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com