วิถีชีวิตสังคมสูงวัย

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 23 ตุลาคม 64

วิถีชีวิตสังคมสูงวัย

ประเด็นอัตลักษณ์-ความดี-คนดีของสังคม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้ จ.สงขลา

#ประเด็นอัตลักษณ์ความดีคนดีของสังคม #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com