เรื่องเล่าผ่านเมนูปัสมอส

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 19 ตุลาคม 64

เรื่องเล่าผ่านเมนูปัสมอส

ประเด็นสุขภาวะอัตลักษณ์-ความดี-คนดีของสังคม ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคใต้ จ.สตูล

#ประเด็นสุขภาวะอัตลักษณ์ความดีคนดีต่อสังคมโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com