เพลง "ดอกไม้ยังบานเสมอ"

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 18 ตุลาคม 64

เพลง "ดอกไม้ยังบานเสมอ"

ศิลปิน : ณัฏฐ์ กิตติสาร

ประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคเหนือ จ. พะเยา

#ประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ #feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com