สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม: ไทเก็ก สังคมคนรักสุขภาพ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ , โดย : admin , 7 พฤษภาคม 63

ไทเก็ก สังคมคนรักสุขภาพ

น้อยคนนักที่จะประกาศตัวเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อรับมือในอนาคต ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาลูกหลาน อย่างที่ชุมชนคลองขุด ที่นี่มีชมรมผู้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ คลองขุดที่เป็นชมรมที่มีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อให่มีสุขภาพที่แข็งแรง

ไปชมกันว่าที่นี่ เขาทำกันอย่างไรโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com