ต่อช่วงการนำเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2564

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64


ต่อช่วงการนำเสนอ วันที่ 21 มีนาคม 2564
หลังจากได้ลงพื้นที่ ถนนคนเดิน จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้วยสถานการณ์จริง
หนึ่งในกิจกรรมของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
ก่อนที่จะกลับมาตัดต่อ เป็นผลงานและนำเสนอผลงานนั้นเป็นอย่างไร มาชมกัน
และตามด้วยการปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการต่อไปโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com