ช่วงบ่าย วันที่ 20 มีนาคม 2564 เริ่มการอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64


ช่วงบ่าย วันที่ 20 มีนาคม 2564

เริ่มการอบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” (ภาคอีสาน)

ช่วงบ่ายนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" (ช่วงที่1) บรรยายโดยคุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคุณอุมาพร ตันติยาทร
ก่อนให้น้องๆ เยาวชนลงพื้นที่ถนนคนเดิน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม

ไปชมกันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com