ต่อ บรรยากาศการลงกลุ่มเพื่อคิด และทำกิจกรรมต่างๆ

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

 

ต่อ บรรยากาศการลงกลุ่มเพื่อคิด และทำกิจกรรมต่างๆ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
ไปชมกัน

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com