ภาคบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2564 ของ การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64 / อ่าน : 125

ภาคบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2564
ของ การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ "การสื่อสารสุขภาวะ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศนี ประทุมสุวรรณ และ อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร


โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com