รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 3

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 788

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกเกี่ยวกับการทำงานในโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่3 ภูมิภาค ว่า สสส.มีความคาดหวังสูงมากกว่าจะเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันระหว่าง ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และตัวของเด็กและเยาวชน เป็น สามเหลี่ยมที่จะมาร่วมมือกันทำงาน สร้างสรรค์สื่อ และร่วมเรียนรู้เท่าทันเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกันทำงานของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มากมาย ที่มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ร่วมกันสร้าง เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันแบบนี้จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ 

ไปฟังเรื่องนี้กันโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com