นายกันตพัฒน์ มณฑา โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 8 กรกฎาคม 2562 / อ่าน : 881

นายกันตพัฒน์ มณฑา โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เล่าถึงโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 3 ที่ทำร่วมกับแผนงานสื่่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ว่า โครงการนี้ดึงดูดให้เด็กอยากมาโรงเรียน เพราะเราได้เอาเกม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ทั้งยังมีหมอ และปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับเด็กๆ

ในการทำอาหารของโรงเรียน ครูและแม่ครัวได้มาคุยกัน เพื่อปรับเปลี่ยนอาหารให้เด็กทานอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีกิจกรรมและเกมฐานต่างๆ ให้เด็กได้ทำร่วมกัน และโรงเรียนเป็นโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร เราจึงเอาจุดเด่นมาสร้างสรรค์สื่อ จะเป็นอะไรบ้างที่ทำให้เด็กมีสุขภาพดี ไปฟังกันว่าทำไมโรงเรียนนี้จึงสร้างสรรค์สื่อจนได้รางวัลสูงสุดในปีนี้ ...โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com