จำปาดะ ผลไม่ประจำถิ่น จังหวัดสตูล : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 16 พฤษภาคม 63

จำปาดะ ผลไม่ประจำถิ่น จังหวัดสตูล

น้อยคนนักที่จะได้ลิ้มรสจำปาดะ นั่นอาจเป็นเพราะจำปาดะเป็นผลไม้พื้นเมืองหายาก แม่แต่ชื่อ หลายคนแทบไม่รู้จัก

แต่ที่จังหวัดสตูลที่นี่ เป็นสีสันและเป็นผลไม้พื้นถิ่นของที่นี่

"ขนมเปี๊ยะที่นี่ก็เช่นกัน" แต่ "ขนมเปี๊ยะกับจำปาดะ" จะคู่กันอย่างไร เรามีเรื่องราวดีๆ นี้ มาให้ชม

v
v
v
v

#feedDD #MASS

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com