เสริมพลังนักเยียวยาชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 9 เมษายน 63

เสริมพลังนักเยียวยาชายแดนใต้ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

รู้ไหม นักเยียวยาชายแดนใต้ เป็นบุคคลสำคัญในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผหลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์เลวร้ายนั้นไปได้ โดยเฉพาะนักเยียายาที่เคยเป็นผู้รับผลกระทบนี้มาก่อน เพราะเขาเหล่านี้สามารถเข้าถึงและเข้าอกเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยกันได้ดี แต่ทว่า ปัจจุบันนี้ เขาเหล่านี้กำลังประสบปัญหาจากการรับฟังปัญหาจากผู้ที่ประสบปัญหา จะเป็นเรื่องอะไร แบบไหน เรามีคำตอบ

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com