อาเก๊าะ : เครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 30 มีนาคม 63

"อาเก๊าะ" คืออะไรใครรู้บ้าง???


อาเก๊าะ ขนมพื้นบ้านในเทศกาลถือศีลอด (ขนมโบราณ) เป็นขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากคำบอกเล่าของคนสมัยก่อน คำว่า "อาเก๊าะ” อาจจะเพี้ยนมาจากคำว่า อาเก๊ะ ที่แปลว่า "ยกขึ้น” อาจหมายถึงกรรมวิธีการผลิตของอาเก๊าะที่ต้องยกไฟที่วางอังไว้ข้างบนลงมาทุกครั้งเมื่อขนมสุก ขนมอาเก๊าะปรุงจากแป้ง ไข่ น้ำตาลและกะทิ เนื้อขนมคล้ายขนมหม้อแกง สังขยา รูปทรงคล้ายขนมไข่ เพราะหยอดแป้งลงในพิมพ์ขนมเหมือนกัน แต่พิมพ์ของขนมอาเกาะใหญ่กว่า ทำให้สุกด้วยการผิงไฟบนล่าง ด้วยกรรมวิธีการทำขนมอาเก๊าะที่ต้องอาศัยความชำนาญ ต้องอาศัยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมโบราณ


ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ที่นี่เรามีคำตอบโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com