เฝ้าระวัง "สถานการ์ณแม่วัยใส"

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 7 ตุลาคม 62 / อ่าน : 419

เฝ้าระวัง สถานการณ์แม่วัยใสในจ.ตราด เพิ่ม พบวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรครึ่งปีแรกเกือบ 150 ราย อายุน้อยสุดเข้ารับการฝังยาคุม อายุ 13 ปีเท่านั้น อนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการ์ณแม่วัยใสในกลุ่มวัยรุ่น ดำเนินการให้ความรู้และเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เพื่อลดจำนวนแม่วัยใสในพื้นที่ลง

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com