ทำไมฉันไม่รู้

หมวดหมู่ กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง , โดย : admin , 25 กันยายน 62 / อ่าน : 404

คนส่วนใหญ่ในสังคม ยังเข้าใจว่าการรองรับสังคมสูงวัยเป็นเรื่องไกลตัว มองว่าเป็นการจัดการของผู้สูงอายุ ทำให้ไม่ได้เตรียมตัวตั้งแต่ต้น จะทำอย่างไรให้มีความสุข ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน และไม่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อถึงวันนั้นอาจสายเกินไป เพราะการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยต้องเริ่มตั้งแต่หนุ่มสาว ไม่ใช่วันเกษียณ...

#feedDD #MASSโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com